Home

Het Adviescollege Verloftoetsing tbs (AVT) is een onafhankelijk college dat alle verlofaanvragen, ingediend door Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) ten behoeve van individuele ter beschikking gestelden (tbs-gestelden), toetst op veiligheid. Op basis van die toetsing wordt een schriftelijk advies uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming.

Leeswijzer

Op deze site kunt u lezen wat het AVT doet en hoe het AVT is samengesteld. Ook vindt u meer informatie over verlof in de tbs, zoals de verschillende soorten verlof en het belang van verlof in een behandel- en resocialisatietraject van een tbs-gestelde. Tevens wordt de procedure voor het aanvragen en beoordelen van verlof beschreven. Daarnaast kunt u meer lezen over de lerende verlofpraktijk en de seminars die het AVT heeft georganiseerd.