Samenstelling van het AVT

De gedragsdeskundigen van het AVT hebben als achtergrond GGZ Nederland, de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). De juristen hebben een achtergrond in de rechterlijke organisatie.

Het adviescollege kent op dit moment de volgende samenstelling:

Algemeen voorzitter

 • mr. drs. F.A.M. (Eric) Bakker

Secretaris

 • mr. H.G. (Ellen) Leentvaar - Loohuis

Juristen/commissievoorzitters

 • mr. J.I.M.W. (Joost) Bartelds
 • mr. C.A.M. (Claartje) Schaap - Meulemeester
 • mr. G.H.M. (Gert-Mark) Smelt

Psychiaters

 • drs. W.H. (Wim) Braam
 • drs. E.P.M.T. (Betty) Brouns
 • dr. F.R. (Frank) Kruisdijk
 • drs. L.J.H. (Lilian) Kuipers
 • drs. M.R. (Marjan) Weeda

Psychologen

 • drs. B. (Barbara) Koudstaal
 • drs. P.K. (Pia) Kristensen
 • drs. G.A. (Arjan) van den Nagel
 • drs. I.W.J. (Irene) ten Post
 • drs. I. (Ingeborg) Schilperoord
 • drs. M. (Michiel) Verhees

Wetenschappelijk adviseur

 • prof. dr. V. (Vivienne) de Vogel - Roelofs

Plaatsvervangend leden

Juristen/commissievoorzitters

 • mr. J.P. (Jeppe) Balkema

Psychiaters

 • drs. I. (Igor) Maksimovic
 • drs. T. (Timon) den Boer

Psychologen

 • drs. P.E. (Manuel) Geurkink
 • drs. J. (Jildou) Heerschop

Periode van aanstelling

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen daarna eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde periode.

Ondersteunend bureau

Het adviescollege wordt ondersteund door een bureau dat bestaat uit de secretaris van het college, tevens hoofd van het bureau, een senior adviseur, drie medewerkers advisering en tweee algemeen ondersteuners.

Samenstelling bureau

Het bureau van het adviescollege is als volgt samengesteld:

Hoofd van het bureau

 • mr. H.G. (Ellen) Leentvaar - Loohuis

Senior adviseur

 • mr. D.A.J. (Diana) Buylinckx

Medewerkers advisering

 • mr. N.E. (Nathalie) Heuten
 • N. (Nancy) Sarton
 • mr. K. (Kimberly) Bertrand

Ondersteunend medewerkers

 • S. (Sandy) van der Lingen
 • P.J.M. (Els) Verwijmeren - Kraan