Samenstelling van het AVT

De gedragsdeskundigen van het AVT hebben als achtergrond GGZ Nederland, de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). De juristen hebben een achtergrond in de rechterlijke organisatie.

Het adviescollege kent op dit moment de volgende samenstelling:

Voorzitter

 • mr. H.G.W. (Harry) Stikkelbroeck

Secretaris

 • mr. H.G. (Ellen) Leentvaar - Loohuis

Juristen/commissievoorzitters

 • mr. J.P. (Jeppe) Balkema
 • mr. M.H.M. (Mark) Boekhorst Carrillo
 • mr. C.A.M. (Claartje) Schaap - Meulemeester

Psychiaters

 • drs. T. (Timon) den Boer
 • drs. E.P.M.T. (Betty) Brouns
 • dr. F.R. (Frank) Kruisdijk
 • drs. I. (Igor) Maksimovic
 • drs. M.R. (Marjan) Weeda

Psychologen

 • drs. P.E. (Manuel) Geurkink
 • drs. J. (Jildou) Heerschop
 • drs. W.C.B. (Dini) Hoenink
 • drs. A.J. (Johan) Klumpenaar
 • drs. B. (Barbara) Koudstaal
 • drs. M. (Michiel) Verhees

Wetenschappelijk adviseurs

 • dr. B.C.M. (Dick) Raes
 • dr. V. (Vivienne) de Vogel - Roelofs

Plaatsvervangend leden

Juristen/commissievoorzitters

 • mr. I.E. (Inge) Klopper
 • mr. I.E. (Irene) de Vries

Psychiaters

 • drs. H.A. (Ad)¬†Gerritsen
 • drs. H.T.J. (Bart) Simons

Psychologen

 • drs. A.R.A.M. (Rob) Geraerts
 • drs. B. (Barend) van Giessen
 • dr. W.F.J.M.¬†(Wim) van Kordelaar
 • drs. J.A.M. (Jan) Reijnen

Periode van aanstelling

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen daarna eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde periode.

Ondersteunend bureau

Het adviescollege wordt ondersteund door een bureau dat bestaat uit de secretaris van het college, tevens hoofd van het bureau, drie medewerkers advisering, tevens plaatsvervangend secretaris, en twee algemeen ondersteuners.

Samenstelling bureau

Het bureau van het adviescollege is als volgt samengesteld:

Hoofd van het bureau

 • mr. H.G. (Ellen) Leentvaar-Loohuis

Medewerkers advisering, tevens plaatsvervangend secretaris

 • mr. D.A.J. (Diana) Buylinckx
 • N. (Nancy) Sarton
 • mr. L.S. (Larissa) Zawierko

Ondersteunend medewerkers

 • S. (Sandy) van der Lingen
 • P.J.M. (Els) Verwijmeren - Kraan