Procedure voor het aanvragen en beoordelen van verlof

Op deze pagina wordt de procedure voor het aanvragen en beoordelen van verlof in de tbs beschreven.

De procedure voor het aanvragen en beoordelen van verlof

Het evalueren van verlof

Een verlofmachtiging wordt voor de duur van één jaar verleend. Daarna dient er ieder jaar een evaluatie van het verlof plaats te vinden, waarna een machtiging opnieuw kan worden verleend. De evaluatie dient aan dezelfde vormvoorschriften te voldoen als een aanvraag voor verlof en wordt op dezelfde wijze door het AVT getoetst.

Wijziging van het verlofplan

Een FPC kan tussentijds verzoeken om toestemming voor wijziging van het verlofplan. Dit kan nodig of gewenst zijn om het resocialisatietraject van de tbs-gestelde zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Het FPC beschrijft in de aanvraag tot wijziging van het verlofplan hoe de gevraagde veranderingen zullen doorwerken in het risicomanagement en past dit management aan, indien hier aanleiding toe is. Ook het verzoek tot wijziging van het verlofplan wordt door het AVT getoetst op veiligheid.