Jaarverslag 2023

Dit jaarverslag bevat een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het college in 2023. In het verslag is informatie opgenomen over de adviezen die het adviescollege in 2023 heeft uitgebracht en over de activiteiten die het college op het gebied van de lerende verlofpraktijk heeft verricht.