Verlofsoorten en verlofdoelen

Op deze pagina leest u meer over de verschillende soorten verlof en over de doelen die met het ondernemen van verlof worden nagestreefd.

Verlofsoorten en verlofdoelen

Verlofmachtiging

In de regel wordt er een vaste volgorde van begeleid verlof, onbegeleid verlof, transmuraal verlof en proefverlof gehanteerd. Er kan aanleiding zijn om, op grond van klinische overwegingen en praktische implicaties, gemotiveerd af te wijken van deze gebruikelijke volgorde.

Verlof wordt voor een individuele tbs-gestelde aangevraagd. In het verlofplan wordt beschreven welk verlof kan worden ondernomen, onder welke voorwaarden. Hierin wordt de frequentie, de actieradius en de duur van de verlofmomenten geconcretiseerd. Met het verlenen van een verlofmachtiging wordt dit specifieke verlofplan goedgekeurd voor die individuele tbs-gestelde. Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de variëteit in vrijheden per tbs-gestelde in de praktijk groot is.