Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Toegankelijkheid 'by design'

Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van deze website.

Onderzoek

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen, zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1, en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Problemen met toegankelijkheid melden

Het AVT wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Neem dan contact op.

Toegankelijksheidsverklaring

Het AVT streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Tot op heden is deze website nog niet getoetst op conformiteit met dit besluit.