Lerende verlofpraktijk

Lerende verlofpraktijk

Naast het beoordelen van individuele verlofaanvragen, streeft het Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT) naar een lerende verlofpraktijk. Op deze pagina leest u op welke manier er in de praktijk invulling aan dit begrip wordt gegeven.

Ontstaan begrip lerende verlofpraktijk

Vanuit de parlementaire commissie Visser is in het rapport 'Tbs, vandaag over gister en morgen' het begrip 'lerende verlofpraktijk' geïntroduceerd.

Vrij vertaald houdt de lerende verlofpraktijk in dat alle professionals in het tbs-veld zich actief inzetten om te komen tot een effectievere verlofpraktijk met minder onttrekkingen, ontvluchtingen en incidenten. Door lering te trekken uit de ervaringen van de bestaande verlofpraktijk wordt, in een continue proces van professionalisering, gestreefd naar verbetering van die verlofpraktijk en vergroting van de veiligheid in de samenleving. 

Werkconferenties

De afgelopen jaren is er een aantal werkconferenties georganiseerd, waaronder de conferentie 'Recht en tbs' in 2013, waarmee door het ministerie van Justitie en Veiligheid (DJI) invulling is gegeven aan het begrip 'de lerende verlofpraktijk'. Het resultaat van deze werkconferentie is opgenomen in het 'Manifest van Lunteren'. In dit manifest zijn dertien concrete afspraken vastgelegd voor de tbs-sector. Deze werkconferentie heeft een vervolg gekregen met de conferenties 'Lunteren II', 'Lunteren III' en 'Lunteren IV'. Dit soort werkconferenties wordt door deelnemers in het veld gezien als een waardevol instrument om knelpunten in de tbs-praktijk met elkaar te bespreken en samen te komen tot een effectiever tbs-systeem.

Het AVT en de lerende verlofpraktijk

De lerende verlofpraktijk speelt ook bij de primaire taak van het AVT een rol. Het AVT tracht middels de motivering van de individuele adviezen een bijdrage te leveren aan de lerende verlofpraktijk. Het AVT streeft er tevens naar om in een ruimer verband een bijdrage te leveren aan de lerende verlofpraktijk, bijvoorbeeld door het organiseren van seminars, masterclasses, trainingen, workhops en het publiceren van artikelen.

Artikelen

In 2021 en 2022 heeft het AVT drie artikelen gepubliceerd, waar wordt ingegaan op ontwikkelingen in de (lerende) verlofpraktijk.