Onttrekkingen en recidive tijdens tbs-verlof; kleine aantallen

In dit artikel wordt uiteengezet dat onttrekkingen en recidives tijdens tbs-verlof zeer weinig voorkomen. Hoe zorgvuldig men de wegingen en inschatting ook doet, zeer incidentele onttrekkingen en recidives zijn onvermijdelijk. Geconcludeerd wordt dat we moeten voorkómen dat incidenten bij onttrekkingen en recidives grotendeels het beleid gaan bepalen.