Verlof in de TBS

Verlof in de TBS

Het praktiseren van verlof is een essentieel onderdeel van een tbs-behandeling, waarmee wordt toegewerkt naar een veilige terugkeer in de samenleving. Op deze pagina leest u meer over de wijze waarop verlof wordt aangevraagd, op veiligheid wordt getoetst en wordt gepraktiseerd. Ook leest u meer over de verschillende soorten verlof die in het kader van een tbs-behandeling kunnen worden aangevraagd.

Verlof aanvragen

Op geleide van de voortgang in het behandeltraject, kan verlof worden aangevraagd door het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) waar de tbs-gestelde verblijft.

De verlofregeling bepaalt dat het FPC een verlofaanvraag volgens een vaste indeling opstelt, zodat de essentiële informatie ten behoeve van de veiligheidsbeoordeling in de aanvraag is opgenomen. In een aantal boxen wordt onder meer aandacht besteed aan:

  • De voorgeschiedenis van de tbs-gestelde, waaronder zijn criminogene ontwikkeling en het delict waarvoor tbs is opgelegd (indexdelict);
  • De diagnostiek en het delictscenario;
  • De behandeling, waaronder het behandelverloop en eventuele incidenten;
  • De risicotaxatie en het risicomanagement in relatie tot het gevraagde verlof, waarbij onder meer het ingeschatte risico op recidive en ongeoorloofde afwezigheid wordt beschreven;
  • Het gevraagde verlof met het daarbij behorende stappenplan.

Verloftoetsing

De verlofaanvraag wordt inhoudelijk door het AVT op veiligheid getoetst. Bij deze toetsing beoordeelt het college of het gevraagde verlof risico's met zich meebrengt voor de maatschappij, bezien vanuit gedragsdeskundig perspectief. Als het AVT van oordeel is dat het verlof veilig kan worden gepraktiseerd, wordt er een positief advies uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming.