Begeleid verlof in de tbs, AVT-proof

Uit onderzoek op basis van eigen data heeft het AVT geconcludeerd dat er over het algemeen een versnelling in de behandeling is ingezet. Concreet is geconstateerd dat begeleid verlof eerder wordt aangevraagd. Enkele risicofactoren staan een snelle start met verlof in individuele gevallen in de weg. In dit artikel wordt het bovenstaande toegelicht.