Werkwijze van het AVT

Het AVT werkt in commissies die, ter voorkoming van het ontstaan van patronen, zoveel mogelijk wisselend zijn van samenstelling. Iedere commissie bestaat uit drie gedragsdeskundigen en een jurist als voorzitter. In elke commissie is ten minste één psychiater en één psycholoog aanwezig. De (plaatsvervangend) secretaris van het AVT zorgt voor de verslaglegging.

Commissievergaderingen

Per maand vinden er gemiddeld zeven commissievergaderingen plaats. In een commissievergadering worden maximaal twintig verlofaanvragen besproken. Onmiddellijk na de vergadering worden de adviezen schriftelijk opgemaakt en verzonden naar de minister.

De werkwijze van het AVT is in een reglement vastgelegd.

Verlof

Het verlof dat door het AVT op veiligheid wordt getoetst, staat in het teken van een terugkeer van de tbs-gestelde in de samenleving. De verschillende soorten verlof, de verlofdoelen en de procedure voor het aanvragen en beoordelen van verlof worden nader toegelicht in de rubriek Verlof in de tbs