Overzicht van georganiseerde werkconferenties, seminars en congressen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de bijeenkomsten die het Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT) heeft georganiseerd om te streven naar kwaliteitsverbetering van de verlofpraktijk. Hiermee wordt invulling gegeven aan het begrip 'de lerende verlofpraktijk'.

Werkconferenties, seminars en congressen