Informatieblad Forensisch Psychiatrisch Toezicht

Bij Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT) worden de taken en verantwoordelijkheden van het Forensisch Psychiatrisch Centrum aan het eind van de tbs-behandeling geleidelijk overgedragen aan de reclassering, zodat de forensisch psychiatrische expertise geborgd blijft. In deze brochure leest u meer over de wijze waarop het FPT in de praktijk wordt vormgegeven.