Jaarverslagen

Het AVT brengt jaarlijks een jaarverslag uit. Hierin staat beschreven welke activiteiten het AVT in dat jaar heeft ondernomen. Ook worden bijzondere ontwikkelingen vermeld.

De volgende jaarverslagen zijn te raadplegen op deze website: