Verslag seminar 'TBS ontketend'

Het AVT organiseerde op 22 september 2015 een congres met als titel: ‘TBS: ontketend?!’ Deze bijeenkomst werd georganiseerd in het verlengde van de Taskforce verkorting behandelduur TBS en de conferenties in Lunteren, waarin reeds richting gegeven werd aan een gezamenlijke inspanning van alle ketenpartners om te komen tot een belangrijke verkorting van de behandelduur in de TBS. Tijdens het congres stond het verkennen van mogelijkheden tot verbetering van de communicatie tussen ketenpartners centraal, mede in het licht van het verkorten van de behandelduur in de tbs. Van deze bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt, dat hier kan worden geraadpleegd.