Verslag seminar 'De lerende verlofpraktijk in de verloftoetsingscommissies'

Het AVT heeft op 21 november 2008 een seminar georganiseerd met als thema 'De lerende verlofpraktijk in de verloftoetsingscommissies'. Alle klinieken hebben een interne commissie die tot taak heeft verlofaanvragen intern te toetsen, alvorens het AVT de veiligheid van het gevraagde verlof beoordeelt. De verloftoetsingscommissies en het AVT verrichten grotendeels dezelfde werkzaamheden. Het seminar had een kennismaking en uitwisseling van ervaringen als doel. Dit alles in het kader van de lerende verlofpraktijk. Het verslag van deze bijeenkomst is hier te raadplegen.