Jaarverslag 2021

Dit jaarverslag bevat een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het college in 2021. In het verslag is verder uiteraard de nodige informatie opgenomen over de adviezen die het adviescollege in 2021 heeft uitgebracht en over de activiteiten die het college op het gebied van de lerende verlofpraktijk heeft verricht.