Jaarverslag 2008

In het jaarverslag van 2008 vindt u informatie over het aantal en het soort adviezen dat het AVT in dat jaar heeft uitgebracht. Ook de beslissingen die namens de minister voor Rechtsbescherming zijn genomen na advisering door het AVT worden beschreven. Tevens worden de werkprocessen en de onafhankelijkheid van het AVT toegelicht en beschreven wordt welke activiteiten het AVT in het kader van de lerende verlofpraktijk heeft georganiseerd. Tot slot wordt de samenstelling van het AVT weergegeven.