Nieuwsbrief lerende verlofpraktijk

Middels deze nieuwsbrief wordt er kort stilgestaan bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van de lerende verlofpraktijk.