Nieuwsbrief ontwikkelingen AVT

In deze nieuwsbrief komen de cijfers rondom het aantal adviezen van het AVT in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018 aan bod. De resultaten van het door het bureau van het AVT uitgevoerde onderzoek naar het aantal positieve adviezen, negatieve adviezen en aanhoudingen worden aansluitend weergegeven. Vervolgens komt de met succes afgeronde pilot omtrent de verkorting van de doorlooptijden van een verlofaanvraag aan bod en worden enkele onderzoeksresultaten besproken die tijdens het tienjarig bestaan van het AVT zijn besproken (waaronder de ongeoorloofde afwezigheid). Tot slot wordt aandacht besteed aan de masterclass die bij rechtbanken wordt georganiseerd en de workshops die aan professionals bij de FPC's zijn gegeven.