Lerende verlofpraktijk

Lerende verlofpraktijk

De commissie-Visser heeft de term ‘lerende verlofpraktijk’ geïntroduceerd. Vrij vertaald houdt dit in dat alle professionals in het tbs-veld zich actief inzetten om te komen tot een effectiever verlofbeleid met als gevolg een daling van de aantallen onttrekkingen, ontvluchtingen en incidenten.