Verlof

Verlof

De resocialisatie van een tbs-gestelde begint met (begeleid) verlof. Verlof verlenen heeft als doel om te toetsen of de tbs-gestelde vooruitgang heeft geboekt tijdens de diverse behandelonderdelen. Ook wordt getoetst hoe een tbs-gestelde reageert op situaties die zich in de maatschappij voordoen. Het verlof is wettelijk vastgelegd in de artikelen 50 en 51 van de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden en is verder uitgewerkt in artikelen 53 tot en met 61 van het Reglement verpleging terbeschikkinggestelden.