Werwijze Adviescollege Verloftoetsing TBS

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Werwijze Adviescollege Verloftoetsing TBS

Het Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT) is onderverdeeld in commissies die wisselen van samenstelling. Iedere commissie bestaat uit drie gedragsdeskundigen en een jurist.

Werkwijze Adviescollege Verloftoetsing TBS

Het AVT behandelt de verlofaanvragen in commissies. Tijdens iedere commissievergadering zijn drie gedragsdeskundigen aanwezig, van wie tenminste één psychiater en één psycholoog. De commissievergaderingen worden voorgezeten door een jurist uit het college en de secretaris van het college (of diens plaatsvervanger) verzorgt de verslaglegging. De commissies wisselen steeds van samenstelling. Er vinden per maand gemiddeld zeven commissievergaderingen plaats. Per commissievergadering worden in de regel maximaal twintig verlofaanvragen besproken en van een advies voorzien.
Hieronder treft u het Reglement aan van de werkwijze van het adviescollege.