Samenstelling Adviescollege Verloftoetsing TBS

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Samenstelling Adviescollege Verloftoetsing TBS

Het Adviescollege Verloftoetsing TBS bestaat uit elf forensisch psychiaters en psychologen, vier juristen en twee wetenschappelijk adviseurs. Daarnaast zijn er zeven plaatsvervangende leden.

Samenstelling Adviescollege Verloftoetsing TBS

De gedragsdeskundigen zijn voorgedragen door GGZ Nederland, de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). De juristen komen uit de rechterlijke macht.

Het Adviescollege Verloftoetsing TBS bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: mr H.G.W. Stikkelbroeck.
  • Juristen: mr J.P. Balkema, mr M.H.M. Boekhorst Carrillo en mr C.A.M. Schaap-Meulemeester.
  • Gedragsdeskundigen: drs T. den Boer, drs A.R.A.M. Geraerts, drs P.E. Geurkink, drs W.C.B. Hoenink, drs F. Kruisdijk, drs I. Maksimovic, drs B. Koudstaal, drs B. Brouns, drs R. Schmitz, drs J. Heerschop en drs M. Weeda.
  • Plaatsvervangende leden: drs W.F.J.M. van Kordelaar, drs H.L.C. Morre, mr I.E de Vries, mr I.E. Klopper, drs B. Simons, drs B. van Giessen, drs H.A. Gerritsen en drs J.A.M. Reijnen.
  • Wetenschappelijk adviseur: dr B.H. Bulten en dr B.C.M. Raes.

De secretaris van het adviescollege is mw. mr H.G. Leentvaar-Loohuis.

Het adviescollege wordt ondersteund door een bureau, bestaande uit de secretaris van het college (tevens hoofd van het bureau), drie medewerkers advisering (tevens plaatsvervangend secretaris) en twee algemeen ondersteuners.
Het bureau van het adviescollege is als volgt samengesteld: mw. mr H.G. Leentvaar-Loohuis (hoofd bureau), mw. N. Sarton (medewerker advisering), mw. mr L. Zawierko (medewerker advisering), mw. mr D. Buylinckx (medewerker advisering), mw. E. Verwijmeren (ondersteunend medewerker), mw. S. van der Lingen (ondersteunend medewerker).